Εκπαιδευτικά Προγράμματα

shutterstock_95093158
“Η ανθρώπινη συμπεριφορά πηγάζει από τρεις κύριες πηγές: Επιθυμία, συναίσθημα, και γνώση.”
-Πλάτων

Η CAVE παρέχει πρωτογενή και προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα θεματολογιών όπως:


 • Ισορροπία Επαγγελματικής & Προσωπικής Ζωής
 • Επικοινωνία
 • Δημιουργικότητα & Καινοτομία
 • Κριτική Σκέψη
 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Εξυπηρέτηση Πελατών
 • Ηγεσία
 • Διαχείριση Ανάπτυξης & Εποπτεία

 • Διαχείριση Απόδοσης
 • Ατομική Ανάπτυξη
 • Θετική Ψυχολογία
 • Επαγγελματικές Παρουσιάσεις
 • Πωλήσεις
 • Στρατηγική Σκέψη & Στρατηγικός Σχεδιασμός
 • Ομαδική Συνεργασία
 • Όραμα & Αξίες

Πρότυπα & Χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 • Είναι πολύ διαδραστικά και απευθύνονται τόσο στις γνωσιακές όσο και στις συναισθηματικές πλευρές της συμπεριφοράς
 • Διαθέτουν μεγάλη ποικιλία εργαλείων και μεθοδολογιών για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Διασφαλίζουν ότι η μάθηση που επιτυγχάνεται είναι εξατομικευμένη για κάθε συμμετέχοντα
 • Συνδέονται πάντα με το κατάλληλο επιχειρηματικό/ επαγγελματικό πλαίσιο (π.χ. Εταιρική στρατηγική, εταιρικά ζητήματα κλπ.)

  /