Το Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας CAVE

shutterstock_132467738
“Μπορείς να ανακαλύψεις περισσότερα για έναν άνθρωπο μέσα από μια ώρα παιχνίδι παρά από ένα χρόνο συζήτησης”
-Πλάτων

Το Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας Cave είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος χώρος ώστε να φιλοξενεί βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια και συναντήσεις στρατηγικής και εταιρικές εκδηλώσεις. Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία και ποικιλία λοιπών μέσων αναβαθμίζουμε την εμπειρία των συμμετεχόντων και υποστηρίζουμε πιο δυναμικά τους στόχους της εκάστοτε δραστηριότητας που φιλοξενείται στο χώρο αυτόν. Το Εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας Cave είναι μια καινοτόμος ιδέα που εισαγάγει την τέχνη της ψηφιακής τεχνολογίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη προκειμένου να δημιουργήσει εναλλακτικά μέσα και μεθοδολογίες στην εκπαίδευση ενηλίκων.

  /