Το Πείραμα Cave

shutterstock_15966529
“Το να υπερνικήσει ένας άνθρωπος τον (κατώτερο) εαυτό του είναι η πρώτη και η πιο ευγενής από όλες τις νίκες”
-Πλάτων

Το Πείραμα Cave παρέχει ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο δεν στηρίζεται σε μια πλατφόρμα δεξιοτήτων, αλλά σε μια πλατφόρμα ανθρώπινων ποιοτήτων ή «αρετών». Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη σφαιρική σας ανάπτυξη ως άνθρωποι κι αποσκοπεί τόσο στην επαγγελματική σας εξέλιξη κι επιτυχία όσο και στην ευδαιμονία σας. Για να το επιτύχει αυτό, το μοντέλο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει την τέλεια αντιστοιχία των αρετών με επαγγελματικές δεξιότητες και επιτρέπει την στοχευμένη εφαρμογή του σε οποιοδήποτε επαγγελματικό πλαίσιο.

Οι γνώσεις κι οι δεξιότητες αποτελούν αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για να επιτύχουμε στην επαγγελματική και προσωπική μας ζωή. Χρειάζεται επιπλέον να έχουμε συγκεκριμένες ποιότητες/αρετές που ωθούν τη βούληση και τις επιλογές μας και χαρακτηρίζουν τις ενέργειές μας και τη συμπεριφορά μας. Αυτές οι ποιότητες καθορίζουν και την αξία μας στο κοινωνικό πλαίσιο που ζούμε και εργαζόμαστε.

Οι περισσότερες από αυτές τις ποιότητες είναι οικουμενικές και αντανακλώνται στις αξίες μας (π.χ. δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια, αντικειμενικότητα, κλπ.).

Αισθανόμαστε ευτυχία και πληρότητα όταν διαθέτουμε αυτές τις ποιότητες και οι πράξεις μας είναι ευθυγραμμισμένες με αυτές. Αισθανόμαστε δυστυχείς και ανικανοποίητοι όταν δε διαθέτουμε αυτές τις ποιότητες ή τις διαθέτουμε μεν, αλλά οι πράξεις μας δεν είναι ευθυγραμμισμένες με αυτές.
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο απώτατος σκοπός πίσω από κάθε μικρότερο στόχο στη ζωή μας (να αποκτήσουμε χρήματα, κοινωνικό κύρος, αναγνώριση για τα επιτεύγματά μας, οικογένεια κλπ.) είναι η ευδαιμονία μας ή αλλιώς μια κατάσταση πληρότητας και ευτυχίας στη ζωή μας. Ο ίδιος ορίζει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ευδαιμονία και την ευημερία μας (wellbeing) το να διαθέτουμε συγκεκριμένες αρετές και να ζούμε τη ζωή μας βάσει αυτών, διότι η απόκλιση από αυτές οδηγεί νομοτελειακά σε προβλήματα και ελλείψεις που κάθε άλλο παρά την πληρότητα και ευτυχία προσδιορίζουν.

Το πρώτο βήμα προς την ευδαιμονία είναι η Επίγνωση και η Αυτογνωσία. Ποιες είναι αυτές οι ποιότητες και οι επιπτώσεις της απουσίας τους στην προσωπική και επαγγελματική σας ζωή; Πώς αυτές οι ποιότητες εκφράζονται στον τρόπο που σκέφτεστε και στις επιλογές κι ενέργειες της καθημερινής σας ζωής; Ποιες είναι οι ποιότητες που εσείς διαθέτετε και ποιες χρειάζεται να αναπτύξετε; Ο Σωκράτης είχε πει ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διαθέτει μια αρετή εάν δεν γνωρίζει σε βάθος «τι εστί» αυτή η αρετή. Στο Πείραμα Cave το πρώτο βήμα επιτυγχάνεται μέσω της Ανάλυσης Αναγκών και Εκπαίδευσης που έχουν ειδικά αναπτυχθεί για να υποστηριξουν αυτό το νέο μοντέλο ανάπτυξης των ανθρώπων.

Το δεύτερο βήμα είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη των αρετών, η οποία αποτελεί ένα πολύ δύσκολο έργο και απαιτεί σε καθημερινή βάση συνειδητή κι επιμελή προσπάθεια και εξάσκηση από το ίδιο το άτομο. Ουσιαστικά είναι ένα προσωπικό έργο το οποίο εμείς αρχικά μπορούμε να υποστηρίξουμε μέσα από την πρακτική του Coaching.

Το τρίτο βήμα είναι η μετάδοση. Είναι καλό και χρήσιμο να μοιραζόμαστε με τους άλλους τις προσεγγίσεις και την κουλτούρα που είναι βοηθητική για εμάς, διότι με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε και τους άλλους ενώ παράλληλα διευκολύνουμε τη συμβίωσή μας μαζί τους και υποστηρίζουμε περαιτέρω την ανάπτυξή μας και την ποιότητα της ζωής μας. Ενθαρρύνουμε τη διασπορά αυτής της ανθρωποκεντρικής αναπτυξιακής κουλτούρας μέσω του θεσμού των “Cavistas”.