Έργο Διαχείρισης Απόδοσης

Print
“Για καλή ανατροφή (ανάπτυξη) και εκπαίδευση εδραίωσε καλές δομές (συστήματα)”
- Πλάτων

Το έργο Διαχείρισης της Απόδοσης αφορά στην αξιολόγηση και «εξισορρόπηση» του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Απόδοσης σε έναν οργανισμό/εταιρία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι προωθεί τόσο τη βελτίωση της απόδοσης των ανθρώπων όσο και τη σφαιρική τους ανάπτυξη και την ευημερία τους.


Χαρακτηριστικά ενός εξισορροπημένου Συστήματος Διαχείρισης Απόδοσης είναι:

  • Να συμπεριλαμβάνει και κριτήρια διαχείρισης της απόδοσης που αφορούν α) στην εσωτερική κατάσταση του ατόμου (π.χ. άγχος, αίσθημα ικανοποίησης, ενδιαφέρον κ.α.), β) στον τρόπο σκέψης του ατόμου (π.χ. λογική σκέψη, κριτική σκέψη, συνδιαστική σκέψη και σύνθεση, θετική σκέψη κ.α.) και γ) σε ανθρώπινες ποιότητες ή αρετές (π.χ. δικαιοσύνη, χιούμορ, ανδρεία, αυτοσεβασμός κ.α.)
  • Να χρησιμοποιεί εργαλεία, διαδικασίες και προσεγγίσεις που αντανακλούν τη διπλή εστίαση στη βελτίωση της απόδοσης και στην ατομική ανάπτυξη και ευημερία (ευδαιμονία).

  /