Το Έργο ΕΣΤΙΑ

shutterstock_75203167
“Το μέρος δεν μπορεί ποτέ να είναι καλά εάν το όλον δεν είναι καλά.”
-Πλάτων

Το έργο ΕΣΤΙΑ αφορά σε ένα πρόγραμμα Προώθησης & Προαγωγής Υγείας που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να ελέγξουν τους παράγοντες που επηρρεάζουν την υγεία τους και την ποιότητα της ζωής τους. Η φιλοσοφία πίσω από το πρόγραμμα αυτό είναι ότι όλοι αντιμετωπίζουμε μικρά ή μεγάλα προβλήματα στην καθημερινή μας ζωή που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας μας και την ποιότητα της ζωής μας. Πολύ συχνά, ο φόβος, η προκατάληψη, η κακή ενημέρωση ή η έλλειψη ενημέρωσης, η ντροπή κλπ. μας εμποδίζουν να εντοπίσουμε εγκαίρως τα ζητήματα αυτά και να προβούμε στις κατάλληλες ενέργειες για να τα διαχειριστούμε αποτελεσματικά και να τα επιλύσουμε. Απλά παρέχοντας πρόσβαση σε πληροφορίες γύρω από διάφορα ζητήματα που αφορούν την υγεία μας δεν αρκεί για την ορθή και αποτελεσματική πρόληψη και διαχείρισή τους σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ).


Το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ προσεγγίζει την υγεία ολιστικά μέσα από 4 βασικούς πυλώνες: Ψυχική Υγεία, Σωματική Υγεία, Οικογενειακή ζωή και Κοινωνική ζωή. Επιπλέον, αποτυπώνει την υποκειμενική εκτίμηση των ατόμων για την ευημερία τους και τους εργασιακούς παράγοντες που συνδέονται με αυτήν.

Απευθύνεται σε οργανισμούς που ενδιαφέρονται στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) να προάγουν την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων τους εντός και εκτός του εργασιακού χώρου.

Το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ αποτελείται από τέσσερα επίπεδα δράσεων:

  1. Διερεύνηση Αναγκών : Μέσα από έγκυρα εργαλεία αξιολόγησης αρχικός μας στόχος είναι να ερευνήσουμε τις περιοχές στις οποίες ένας εργασιακός πληθυσμός έχει ανάγκη και ενδιαφέρον να ενδυναμωθεί στα θέματα των πυλώνων  του Προγράμματος.
  2. Εκπαίδευση : Η βιωματική εκπαίδευση στοχεύει στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη και τoυς εργαζομένους, στην παροχή πλαισίου για να συνειδητοποιήσουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να τα διαχειριστούν και  ενθάρρυνση για να τα αντιμετωπίσουν και να αξιοποιήσουν τις δομές υποστήριξης.
  3. Υποστήριξη : Μέσα από ένα οργανωμένο σύστημα συμβουλευτικών υπηρεσιών παρέχεται στήριξη στους εργαζόμενους, τις οικογένειες τους αλλά και τα κοντινά τους πρόσωπα για τη διαχείριση των ζητημάτων που τους απασχολούν. Αποτελείται από μια 24ωρη Γραμμή Υποστήριξης, ατομικές ή/και οικογενειακές Συμβουλευτικές Συνεδρίες με εξειδικευμένους συμβούλους, ατομική ή ομαδική Συμβουλευτική εντός εργασιακού χώρου, Ομάδες Ανάπτυξης δεξιοτήτων κ.α.
  4. Αξιολόγηση Προγράμματος: Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης του Προγράμματος που επιτρέπει τόσο την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους δράσεων του Προγράμματος όσο και την καθολική επιτυχία του με την ολοκλήρωσή του. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στο Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ (πχ. εργαζόμενοι, διοίκηση οργανισμού, σύμβουλοι ΕΣΤΙΑ).

  /