Η Εταιρία

Η Φιλοσοφία μας

Θεωρούμε ότι ως μέλη μιας οικουμενικής κοινωνίας όλοι οφείλουμε και δικαιούμαστε να είμαστε το καλύτερο που μπορούμε. Ο απώτατος σκοπός πίσω από κάθε μικρότερο επιμέρους στόχο στη ζωή μας είναι αυτό που ονομάζουμε «ευδαιμονία», ή «ευτυχία», ή «πληρότητα» ή πιο απλά «ποιότητα ζωής» και προϋποθέτει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό μας και να εξελιχθούμε από «δυνητικά όντα» σε «ενεργά όντα», δηλαδή να γίνουμε όσο καλύτεροι μπορούμε. Γι΄αυτό μας ενδιαφέρει να αναπτύσσουμε ανθρώπους κι όχι μόνο δεξιότητες. Μας ενδιαφέρει να διευρύνουμε τη σκέψη, κι όχι απλά να μεταφέρουμε γνώσεις. Μας ενδιαφέρει να μορφώνουμε τους ανθρώπους, κι όχι απλά να τους εκπαιδεύουμε.

Αποστολή

Να επιταχύνουμε την εκπλήρωση του δυναμικού ανθρώπων και επιχειρήσεων βοηθώντας τους να ανακαλύψουν, να «απελευθερώσουν» και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, να διασφαλίζουν ποιότητα και νόημα στη ζωή τους και να συμβάλλουν στην προώθηση του γενικού καλού για την κοινωνία.

Μέσα

Διατηρούμε ένα «εργοστάσιο ανακύκλωσης γνώσης» όπου μελετώνται συστηματικά οι φιλοσοφικές θεωρήσεις και η επιστημονική γνώση που αφορούν σε ζητήματα διοίκησης και ανάπτυξης καθώς και ζητήματα γύρω από το «ευ ζειν» κι έχουν αναπτυχθεί στο βάθος των αιώνων από την κλασσική εποχή του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη μέχρι τους σύγχρονους χρόνους του Mintzberg, του Seligman και του Te Whare Tapa Wha.
Μεταδίδουμε τη γνώση αυτή όπου είναι κατάλληλο με έναν απλό και εύληπτο τρόπο και στο ανάλογο πλαίσιο προκειμένου όχι απλώς να ενισχύσουμε ορισμένες δεξιότητές σας, αλλά να τροφοδοτήσουμε την κριτική σας σκέψη και να συμβάλλουμε στην ολιστική σας ανάπτυξη.
Αναπτύσσουμε σύγχρονα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες για την ολιστική ανάπτυξή σας που κυμαίνονται από εργαστηριακή και βιωματική εκπαίδευση εώς υπηρεσίες παγκόσμιων προδιαγραφών coaching και συστήματα διαχείρισης ανάπτυξης.
Η “τελειότητα” δεν είναι ένα δώρο, αλλά μια δεξιότητα που απαιτεί πρακτική εξάσκηση.
Δεν ενεργούμε «σωστά» επειδή είμαστε «τέλειοι», αντίθετα επιτυγχάνουμε την «τελειότητα» εάν ενεργούμε «σωστά»
― Πλάτων

Οι Άνθρωποι

Όλοι όσοι έχουμε ενωθεί στην CAVE έχουμε την ίδια φιλοσοφία για την ανθρώπινη ανάπτυξη και το ίδιο πάθος να βοηθούμε άτομα και οργανισμούς να επιτύχουν στις επιδιώξεις τους. Είμαστε όλοι αξιόλογοι και αναγνωρισμένοι επαγγελματίες με εμπειρία δεκαετιών σε έργα που αφορούν στην Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους της αγοράς.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ.

Μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσωπικότητες, διαφορετική εξειδίκευση, διαφορετικούς ρόλους μέσα στον οργανισμό μας, αλλά έχουμε κάτι κοινό που μας ενώνει δυνατά μεταξύ μας: Είμαστε όλοι ενθουσιώδεις Cavistas κι αυτό μετατρέπει τις διαφορές μας σε δυνατά πλεονεκτήματα για την επίτευξη των δικών μας στόχων και των στόχων των πελατών μας.